logo

Algemene informatie objecten

Betalingen.
U ontvangt bij de toewijzingsformulier een rekening. Deze zal dan binnen 21 dagen moeten worden betaald waarna de toewijzing definitief wordt. Als de betaling niet binnen 21 dagen door ons is ontvangen vervalt de toewijzing. De huurprijzen worden jaarlijks aangepast.

Schoonmaken van het object.
U dient het huisje/chalet/stacaravan en inventaris schoon op te leveren.

Annulering. 
Hiervoor dient u zelf een verzekering af te sluiten. U heeft hiervoor een bevestiging nodig, deze zal na telefonisch overleg toegezonden worden. Heeft u geen annuleringsverzekering en wilt u uw vakantie annuleren dan dient u aan de Vereniging Vakantieverblijven vitens te vergoeden:

 • 25%   van het huurbedrag, indien de annulering meer dan drie maanden voor begindatum van de huurperiode valt.
 • 50%   van het huurbedrag, indien de annulering een maand voor de huurperiode valt.
 • 75%   van het huurbedrag, indien de annulering een week voor de huurperiode valt.
 • 100% van het huurbedrag, indien de annulering binnen een week voor de begindatum van de huurperiode valt of indien de huurperiode is ingegaan.

Mocht het betrokken object voor dezelfde periode alsnog verhuurd worden, dan wordt het volledige bedrag vergoed.

Aankomst vertrek.
Bij aankomst/vertrek op de vakantieparken moet u zich melden/afmelden bij de receptie, hier krijgt u diverse informatie etc. De huur gaat in op de dag van aankomst en loopt af bij de dag van vertrek De wisseldag per object is op zaterdag tenzij anders vermeld.

Inventaris en Sleutel.
De inventarislijst wordt met de sleutel circa twee weken voor vertrek naar u toegestuurd, U wordt vriendelijk verzocht de inventarislijst te controleren. Mocht er serviesgoed ontbreken, wilt u er dan zorg voor dragen dat dit wordt aangevuld. Tegen inlevering van een aankoopbon krijgt u het bedrag. Mocht u hiervoor niet in de gelegenheid zijn, geef dit dan door aan Rini Wenting. Er is in elk object inventaris voor 6 personen, tenzij anders vermeld. U dient zelf voor dekens, bed- en huishoudlinnen te zorgen. er is geen kinderbedje en kinderstoel aanwezig.

Algemeen. 

 1. de vakantieverblijven dienen zorgvuldig te worden bewoond, waarbij in het bijzonder de aandacht wordt gevestigd op het vermijden van beschadigingen aan inventaris, terreinen en gebouw e.d.
 2. Het is niet toegestaan muren en deuren te beplakken met tekeningen, foto's, stickers of affiches.
 3. Het is niet toegestaan om veranderingen aan het interieur en de inventaris aan te brengen.
 4. Inde verblijven waar gekookt wordt op flessen gas, dient de huurder er zorg voor te dragen, dat de 2e fles altijd gevuld is. De aankoopbon van het aanschaffen van gasfles kunt u inleveren bij Rini Wenting.
 5. De huurder zorgt er voor dat de sleutel na afloop van de vakantieperiode binnen 3 dagen met eventueel een lijst van tekortkomingen weer ingeleverd wordt bij Rini Wenting.
 6. Iedere huurder draagt er zorg voor dat alle leidingen (gas, water, elektra) afgesloten worden indien er geen opvolger is/komt.
 7. Het is niet toegestaan om de vakantieverblijven met meer dan 6 personen te bewonen.
 8. Het is niet toegestaan om op het terrein van het vakantieverblijf een tent of caravan te plaatsen.
 9. Wij verzoeken u het object net zo schoon achter te laten als dat u dat zelf graag aantreft bij aankomst.

Aansprakelijkheid.
Het bestuur en/of de Vereniging Vakantieverblijven Vitens is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade zowel persoonlijk als materieel opgelopen tijdens het gebruik van de vakantieverblijven of activiteiten van de vereniging.